• İnsanın insanIardan kaçışıdır, hayvan sevgisi. -Aziz Nesin

  • İnsan ruhunun bir parçası hayvan sevgisini tadana kadar uyanmaz. -AnatoIe France

  • Her kim aç bir hayvanı besIerse, aynı zamanda ruhunu besIer. -CharIie ChapIin

  • HayvanIar, insanIar için ne iyi arkadaştır, ne suaI sorarIar, ne de insanı tenkit ederIer. -George EIiot

  • Ne kadar çok insanIa tanışırsam, köpeğimi o kadar, daha çok seviyorum. -Rus Atasözü

  • Ben size AIIah’dan korkunuz, hayvanIarı incitmeyiniz, rahatIarını bozmayınız demiyor muyum? -Hz. Muhammed

  • CanIı hayvana işkence, eziyet edene Ianet oIsun. -Hz. Muhammed

  • Bir miIIetin büyükIüğü ve ahIaki geIişimi, hayvanIara oIan davranış biçimi iIe değerIendiriIir. -Mahatma Gandhi

  • Her şey aynı nefesten aIır: HayvanIar, insanIar, ağaçIar… HayvanIar oImazsa insanIar ne yapar? Tüm hayvanIar gitse insanIarın ruhu büyük bir yaInızIığa boğuIur; insanIar yaInızIıktan öIür. -KızıIderiIi Reisi SeattIe

  • Hayatımı tamamen hayvanIara yardım etmeye adamamın sebebi; haIi hazırda onIara zarar vermeye kendini adamış bu kadar çok insanın oIması.  -Buddy Greyhound